De vlucht van Issaschar – proposal

Tijd en plaats

Groningen, najaar 1986

Hoofdpersonen

Drie hoofdpersonen: Waling van Geest (42) en zijn zoon Jeroen (19) en Irina Dantsjenko (33).

Waling woont met zijn zoon Jeroen in een vervallen klooster. Hij is er geboren toen zijn joodse moeder er ondergedoken zat. Na de oorlog liet ze hem in het klooster achter en ging naar Israël. Waling heeft het klooster geërfd en woont er sinds enkele jaren weer, samen met zijn zoon Jeroen die muzikant wil worden. Waling is in de ban van oude Keltische munten die hij in het klooster vond en waarvan hij de afbeeldingen ontcijfert.

munten Waling en Jeroen

Jeroen heeft twee passies, zijn duiven en de saxofoon. Hij laat zijn duiven lange afstanden vliegen en ze komen steeds bij hem terug (de titel De Vlucht van Issaschar verwijst hiernaar). Zijn moeder kwam om bij een verkeersongeluk, waarna Jeroen bij zijn vader is gaan wonen. Hij meent dat het ongeval geen toeval was en dat zijn moeder zelfmoord pleegde. In het klooster vindt hij een brief die informatie bevat over Walings moeder, maar hij houdt de brief achter en vertelt Waling niets. Hij krijgt saxofoonles van Irina en aan haar vertelt hij wat hij weet.

munt IrinaIrina Dantsjenko heeft in de stad Groningen de band Haltebang opgericht en ze geeft er saxofoonles. In 1975 is ze haar geboorteland Rusland ontvlucht. In een brief die haar vader haar vanuit Rusland stuurde, vertelt hij haar over de herkomst van haar saxofoon. Deze brief vormt een keerpunt in haar leven. Irina wil bekendheid krijgen met haar band, maar ze moet genoegen nemen met een bestaan als muziekdocent. Daarin lijkt echter verandering te komen als ze Jeroen les gaat geven in het klooster.

 

Thematiek

De drie hoofdpersonen dragen een last met zich mee uit hun verleden. Dit maakt dat ze herkenning bij elkaar vinden, maar ook dat hun relaties kwetsbaar zijn. In het jaar 1986 ontplofte de kerncentrale van Tsjernobyl en explodeerde de spaceshuttle Challenger. Wordt 1986 voor de hoofdpersonen een rampjaar, vergelijkbaar met Tsjernobyl en de Challenger? Of vindt elk van hen een manier om het tragische verleden te overwinnen? Bij de ontknoping spelen Jeroens duiven een sleutelrol en doet Irina in Rusland een ontdekking.

Omvang

De roman telt ongeveer 125.000 woorden (325 pagina’s kopij).

Achtergrond

Kloosters en kerken zijn van oudsher plaatsen van vieringen en geloof. Waling heeft zijn katholieke achtergrond vaarwel gezegd en hij verfoeit massacultuur en commercie. Hij wil onafhankelijk zijn, maar probeert via zijn studie van de Keltische munten ook iets waardevols uit het verleden te behouden. munten gezicht en paardJeroen wil muziek kunnen maken waarmee hij anderen in vervoering brengt. Irina ontvluchtte het beklemmende communisme en droomt ervan een beroemde jazz saxofonist te zijn.

Persoonlijke motivatie

Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om op een sprookjesachtige manier realistische thema’s aan te roeren. Met Jeroen hoop ik de lezer in vervoering te kunnen brengen. Met Waling hoop ik bij de lezer belangstelling te kunnen wekken voor filosofische thema’s en enkele thema’s uit de Bijbelse literatuur. Met de persoon Irina hoop ik de lezer ertoe te bewegen de confrontatie aan te gaan met hun zelfbeeld. De inhoudelijke thematiek in mijn roman sluit aan bij het werk van Nederlandse schrijver Frans Kellendonk (wiens roman Mystiek Lichaam eveneens in 1986 verscheen).

Genre en lezerspubliek

Mijn lezers zijn realisten die van sprookjes houden. Ze zullen schrijvers als Tsjechov, Boelgakov en Gombrowicz waarderen, schrijvers die ik veel dank verschuldigd ben.

screenhunter_508-nov-17-21-06