ScreenHunter_650 Jan. 26 12.42

De vlucht van Issaschar – proposal

Tijd en plaats

munt tijd en plaatsDe roman speelt zich af in 1986. In dat jaar ontplofte in Tsjernobyl een kerncentrale en in de VS explodeerde de spaceshuttle Challenger. Voor de hoofdpersonen is 1986 een belangrijk jaar omdat zij elkaar dan ontmoeten. De plaats van handeling is een vervallen klooster. Eén van de hoofdpersonen maakt een reis naar Wit-Rusland om meer te weten te komen over haar geschiedenis. Enkele hoofdstukken spelen zich daar af.

Hoofdpersonen

Er zijn 3 hoofdpersonen: Waling van Geest (42) en zijn zoon Jeroen (19) en Irina Dantsjenko (33).

Waling woont met zijn zoon Jeroen in een oud klooster. Hij is in het klooster geboren, zijn joodse moeder zat er ondergedoken. Na de oorlog is zij vertrokken naar Israël en liet hem bij de abt achter. Waling is na zijn scheiding gaan varen en zag Jeroen gedurende 10 jaar niet. Sinds hij terug is in het klooster, is hij in de ban van oude Keltische munten die hij vond en waarvan hij de afbeeldingen ontcijfert. Aan het klooster is een geheim verbonden dat verband houdt met zijn Joodse moeder.munten Waling en Jeroen Jeroen speelt saxofoon en wil muzikant worden. Hij is ook dol op zijn postduiven die hij laat vliegen en die dan bij hem terug komen. Hij woont bij zijn vader omdat twee jaar geleden zijn moeder is verongelukt. Jeroen meent dat zijn moeder niet zomaar is verongelukt, maar zelfmoord heeft gepleegd. Zijn passie voor muziek is een soort vlucht. Hij heeft zijn school niet af gemaakt. In het klooster vond hij een brief met belangrijke informatie voor Waling. Hij houdt deze brief achter en vertelt zijn vader niets. Irina geeft hem saxofoonles. Aan haar vertelt hij wel alles wat hij weet.

munt IrinaIrina Dantsjenko ontvluchtte in 1975 haar geboorteland Rusland. Ze woont nu in de stad Groningen, waar ze saxofoonlerares is en in de band Haltebang speelt. Ze stelt hoge eisen aan zichzelf en had meer van haar muziekcarrière in Nederland verwacht. Ze ontving jaren geleden een brief van haar inmiddels overleden vader. In deze brief vertelt hij haar een akelige geschiedenis over de herkomst van haar saxofoon. Ze doet haar best deze geschiedenis te vergeten, wat ten dele lukt. Ze wil bekendheid krijgen met haar band. De lessen die ze op de muziekschool geeft, zijn voor haar een sleur. Die sleur wordt doorbroken als ze Esther ontmoet, de dochter van een vriendin. En ook als ze Waling en Jeroen leert kennen en les gaat geven op het klooster.

Thematiek

De hoofdpersonen dragen de last van traumatische gebeurtenissen uit het verleden met zich mee. Dit maakt dat ze herkenning vinden bij elkaar en elkaar steunen, maar ook dat hun relaties extra kwetsbaar zijn.munten kwetsbaarheid De onderliggende vraag van de roman is: krijgt de tragiek van de geschiedenis het laatste woord en wordt 1986 voor de hoofdpersonen een ramp, zoals in Tsjernobyl of met de Challenger? Of vinden zij een manier om hun kwetsbaarheid te overwinnen?
Als Jeroen en Irina belangrijke informatie over Waling met elkaar delen en dit voor hem achterhouden en hij dit ontdekt, reageert hij zeer emotioneel. Jeroen is teleurgesteld in zijn vader en vertrekt zonder te zeggen waar hij heen is. Irina gaat naar Rusland en bezoekt de plek waarover haar vader schreef. Uiteindelijk vinden de hoofdpersonen elkaar weer. Bij de ontknoping spelen Jeroens duiven een belangrijke rol en doet Irina in Rusland een bijzondere ontdekking.

Omvang

De roman telt ongeveer 150.000 woorden (400 pagina’s kopij).

Achtergrond

Waren kloosters en kerken van oudsher plaatsen waar christenen hun geloof en idealen vierden, tegenwoordig zijn zulke plaatsen in verval en zoeken mensen eigen idealen en doen ze hun best om in zichzelf te geloven.munten gezicht en paard Voor Jeroen is muziek het ideaal. Hij wil echte muziek waarmee hij anderen kan raken. Waling wil onafhankelijk zijn. Hij heeft zijn katholieke geloof vaarwel gezegd en verfoeit degenen die in zijn ogen ten prooi vallen aan massacultuur en commercie. Irina is het communisme ontvlucht. Zij wil vrijheid en eist rechtvaardigheid. Ze droomt ervan een beroemde jazz saxofonist te worden. In de roman wordt op een literaire manier ingegaan op de thematiek van het offer. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de joodse, christelijke en islamitische traditie, aan de hand van een ludieke hervertelling van het verhaal van Abraham die Izak offert.

Persoonlijke motivatie

Mijn persoonlijke motivatie voor het schrijven van deze roman is dat ik houd van verhalen die op een sprookjesachtige manier de grote vragen aanroeren. Ik meen dat ik met deze roman aansluit bij het werk van Nederlandse schrijvers als Frans Kellendonk en Oek de Jong.

Genre en lezerspubliek

Ik vind het moeilijk om mijn roman te classificeren in een bepaald genre. Het bevat elementen van een detective, een psychologische roman, streekroman, briefroman en sprookje. De roman lijkt me geschikt voor oudere lezers die de tachtiger jaren bewust hebben meegemaakt en zich gemakkelijk kunnen verplaatsen in een tijd zonder mobiele telefoon en computer. Ik veronderstel dat het mensen zijn die van sprookjes houden en ze zullen ongetwijfeld Tsjechov en Boelgakov weten te waarderen, twee schrijvers die ik veel dank verschuldigd ben.

screenhunter_508-nov-17-21-06