Acht voor in de schoen

George Braque, Atelier IX, 1952-1956

.

8 Sapates

.

Hijs ‘m op, de grijze muis

Hieperde jieperde kieperde piep

Hij s ‘m opde grijze muis

Hiep erde jiep erde kiep erde piep

.

Wraak de noten houten boot

Vouwte kauwte rouwte oud

Raak de noten houten boot

Foute koute rauwte out

.

Ring de wijde zoute zee

Zing water zing water

Zing water zing

Ring de wijde zoute zee

.

Ruik ’t kuiken in de kruik

Wortel mortel knoflook ui

R ui kt kuik enin de kruik

Word tel mort elk no fl o ok ui

.

Eet je scherpe messen dik

Rikke tikke takke tik

Eet je scherpe messen dik

Ticket akker ikket ik

.

Gris de hare van de steen

Rare ware hare maar

G r is de hare van de steen

Ware mare hare raar

.

Licht de hoge platte huid

Ondersteboven achterstevoor

Likt de oge platte uid

Onderste b oven acht erste v oor

.

.

.

‘Een sapate is een kostbaar geschenk in een bedrieglijke, waardeloze verpakking. Bijvoorbeeld een ring of diamant in een citroen, de parel in een oester. Het woord is afgeleid van het Spaanse zapato (schoen) en verwijst naar het gebruik geschenken in een schoen onder de schoorsteen te plaatsen.’ (Uit: Gerard Visser, Gelatenheid in de kunst, 2018.)